بیولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی
یکشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۶
سوخت های زیستی : مزایا و معایب ...  

موضوع: سوخت های زیستی

سوختهای زیستی نسبت به سوختهای فسیلی حداقل میزان انتشار گازهای گلخانه ای را تولید می کنند، به همین منظور در سالهای اخیر بسیاری از دانشمندان دنیا تحقیقاتی را برای روشهای موثر تولید این منابع جدید انرژی آغاز کرده اند.

این درحالی است که محققان موسسه تحقیقاتی Smithsonian Tropical که نتایج تحقیقات خود را در مجله "ساینس" منتشر کرده اند، نشان دادند که سوختهای زیستی می توانند در کنار تمام مزایایی که دارند از برخی جهات مضرتر از سوختهای فسیلی باشند.

این موسسه تحقیقاتی که مقر آن در پاناما است و تحقیقات خود را با حمایت مالی دولت سوئیس انجام داده است در این بررسی جدید با مطالعه تاثیرات 26 سوخت زیستی روی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و محیط زیست جهانی کشف کرد که محصولات مختلف تاثیرات گوناگونی روی این شاخصها برجای می گذارند.

به طوری که برای مثال سوختهای زیستی مشتق شده از ذرت آمریکایی، سویای برزیلی و روغن خرمای مالزیایی می توانند حتی از سوختهای فسیلی نیز تاثیرات مخرب تری روی افزایش گازهای گلخانه ای و محیط زیست جهانی داشته باشند.

این درحالی است ک سوختهایی که از محصولات پس مانده مثل روغن آشپزخانه تجدیدپذیر زیستی و یا اتانول گرفته شده از علف و یا تراشه های چوب تولید می شوند، بهترین تاثیر را روی محیط زیست دارند.

خبرگزاری مهر،